از همکار روشندل در روز عصای سفید قدر دانی و تجلیل گردید.
24 مهر 1397
جدولگذاری معابر اصلی اسپرت پارک از مورخ 97/07/20 آغاز گردید.
23 مهر 1397
جدولگذاری کوچه احداثی حدفاصل خیابان معلم و دانش شرقی در حال جدولگذاری می باشد.
23 مهر 1397
بازدید میدانی از روند پیشرفت پروژه های سطح شهر در مورخ 97/07/21 انجام شد.
22 مهر 1397
قیر پاشی و روکش آسفالت معابر گلزارشهدای ملارد در حال انجام می باشد.
21 مهر 1397
اجرای عملیات بتن مگر در ضلع جنوبی و آرماتور بندی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی
21 مهر 1397
کلاس های آموزش ترافیکی در پارک ترافیک از مورخ 97/07/18 آغاز گردید.
21 مهر 1397
خیابان شهید مطهری به طول ۴۰۰ متر زیر سازی و آماده آسفالت گردید.
21 مهر 1397
پاسخگویی مستقیم مسئولین به مردم شریف استان تهران
21 مهر 1397
ملاقات عمومی شهردار ملارد در روز سه شنبه مورخ 97/07/17  با شهروندان برگزار شد . 
18 مهر 1397
توسط واحد امانی شهرداری ملارد صورت گرفت : نصب و اصلاح دریچه های شکسته  در سطح شهر ...
17 مهر 1397
نخاله برداری و خاکبرداری چند منطقه از سطح شهر ملارد انجام گردید.
17 مهر 1397