توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد بهسازی کفپوش پیاده روی تقاطع بلوار هفت تیر مارلیک و ...
30 فروردين 1396
عملیات بتن ریزی فونداسیون مهدکودک فرزندان کارکنان شهرداری ملارد در تاریخ 1 فروردین 96 توسط معاونت ...
30 فروردين 1396
توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد آسفالت مسیر میدان خوشنام به پادگان فتح انجام شد . 
30 فروردين 1396
روکش آسفالت کوچه و محوطه داخلی کتابخانه شهید سلیمی ملارد  توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ...
30 فروردين 1396
لکه گیری و روکش آسفالت کوچه 11 و 14 خیابان شاملو ملارد توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام ...
30 فروردين 1396
با تلاش واحد امانی شهرداری ملارد پل فلزی برای 4 نقطه شهر ساخته و نصب گردید . 
30 فروردين 1396
عملیات تسطیح و آب پاشی و کوبیدن و رگلاژ خیابان جنب گلزار شهدای ملارد  توسط معاونت فنی عمرانی ...
30 فروردين 1396
نخاله های سطح شهر در خیابان های دانش غربی و شاملو ملارد جمع آوری شد .   
30 فروردين 1396
تخلیه چاه کوچه 22 اطلس غربی توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 
30 فروردين 1396
عملیات گودبرداری و خاکبرداری زمین محل احداث مهد کودک شهرداری ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی ...
30 فروردين 1396
با تلاش واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد پی کنی جهت انجام جدول گذاری ملارد ویلای شمالی ...
30 فروردين 1396
نخاله های سطح شهر در محوطه داخلی ساختمان جدید فرمانداری و خیابان های مینا و مریم مارلیک جمع آوری شد ...
30 فروردين 1396

شهرداری تی وی