تکمیل زمین های ورزشی و روشنایی آنها در اسپرت پارک
25 مرداد 1397
مراحل پایانی عملیات کفپوش سالن ورزشی مارلیک در مورخ 97/05/24 در حال انجام می باشد.
25 مرداد 1397
عرضه و ذبح گوسفندان با نظارت معاونت زیست محیطی شهرداری انجام می گردد.
24 مرداد 1397
بازدید مشاور محترم استاندار و مدیر کل  محترم حراست استانداری تهران و سلگی شهردار ملارد از ...
24 مرداد 1397
جدولگذاری خیابان ورزشگاه مارلیک از مورخ 97/05/23 اجرایی گردید.
24 مرداد 1397
عملیات مخلوط ریزی و زیر سازی خیابان دکتر حسابی جنوبی  در حال اجرا می باشد.
24 مرداد 1397
شهردار ملارد با آقای سعید مردانه سرپرست معاونت فنی عمرانی فرمانداری شهرستان ملارد در مورخ 97/05/22 ...
23 مرداد 1397
عملیات آرماتور بندی و بتن ریزی برکه پارک مشاهیر در مورخ 97/05/21انجام گردید.
23 مرداد 1397
نصب پل فلزی ورودی پارک مشاهیر از طرف بلوار رسول اکرم (ص) نصب گردید.
23 مرداد 1397
جایگزینی باکس های جدید رباله به جای باکس های فرسوده  در سطح شهر
23 مرداد 1397
عملیات روکش آسفالت ابتدای بلوار شهید شوریابی در مورخ 97/05/20 به پایان رسید.
21 مرداد 1397
عملیات کفپوش معابراصلی و نماکاری برکه پارک امام در مورخ 97/05/20 در حال انجام می باشد.
21 مرداد 1397