مدارک لازم جهت صدور پروانه

03 شهریور 1394 0 comment

اصل و تصویر مدرک مالکیت

شامل : سند مالکیت شش دانگ - برگ قرارداد واگذاری زمین شهری - اجاره نامه سازمان اوقاف (درصورت اوقافی بودن) - مقابله نامه اداره املاک و مستغلات شهرداری - بنچاق)

اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین

اصل و تصویر فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

اصل و تصویر صورتمجلس تفکیکی (آپارتمان ها)

اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت (در صورت وفات مالک)

ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری (ملک فاقد ساختمان)

جانمایی و تایید ملکیت برروی نقشه 1/2000 توسط مالک یا وکیل

فیش های برق ، آب ، گاز و تلفن

تصویر آخرین پروانه - پایانکار - عدم خلاف (درصوت وجود)

تکمیل و ارائه فرم در خواست (فرم شماره 2)

موارد مرتبط