جدول ارزیابی اخبارسایت‌های شهرداریهای تابعه استان تهران (اردیبهشت ماه 1395)

جدول ارزیابی اخبارسایت‌های شهرداریهای تابعه استان تهران ( اردیبهشت ماه 1395 ) توسط دفتر روابط بین الملل استانداری تهران منتشر شد . 

10 خرداد 1395