بهنام جباری

 

07 مرداد 1394 0 comment

 

نام و نام خانوادگی : بهنام جباری

 

سمت : مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد 

 

تلفن تماس : 2- 65670770

 

وب سایت :  WWW.PARK-MALARD.IR

 

ایمیل : INFO@.PARK-MALARD.IR

 

سامانه پیامکی : 300059440000