مطالب

کتابچه عملکرد سال 1395

یکشنبه, 04 تیر 1396 نوشته شده توسط

کتابچه عملکرد سال 1394

یکشنبه, 04 تیر 1396 نوشته شده توسط

تاریخچه شهر ملارد

ملارد یکی از شهرستانهای استان تهران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان ملارد واقع شده است. شهرستان ملارد از شمال با فردیس و از جنوب با دهستان جوقین از مشرقبا دهستان بی بی سکینه هم جوار است. امروزه ملارد و سرآسیاب و مارلیک مجموعاً شهر ملارد را تشکیل می دهند.
پنج شنبه, 08 مرداد 1394 نوشته شده توسط