سیامک میرانی

07 مرداد 1394 0 comment

نام و نام خانوادگی : سیامک میرانی

 سمت : سرپرست منطقه ۲ شهرداری ملارد

 

تحصیلات :

  • کارشناسی مدیریت صنعتی


 
سوابق کاری :

  • کارشناس دفتر صنایع خودرو (نهاد ریاست جمهوری ) سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۷۵
  • مدیر فروش شرکت فرآورده های گوشتی اختران سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۷۷
  • مدیر داخلی و فروش تعاونی ۵۱۲ ایثارگران کرمانشاه سال ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۲
  • معاون اداری مالی و جانشین مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری ملارد ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۲
  • مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

 

 

موارد مرتبط