ادامه آرماتور بندی سقف زیر زمین پارکینگ طبقاتی شهر ملارد

آرماتوربندی سقف زیر زمین پارکینگ طبقاتی در شهر ملارد  در مراحل پایانی است.   

27 دی 1396

ادامه جدولگذاری اطراف و معابر پارک امام خمینی (ره)

جدولگذاری اطراف  و داخل معابر پارک امام خمینی (ره) در حال انجام می باشد.

27 دی 1396

اتمام بتن ریزی فنداسیون ساختمان جدید شورای شهر ملارد

بتن ریزی فنداسیون ساختمان جدید شورای اسلامی شهر ملارد در مورخ 96/10/25 به اتمام رسید.  

27 دی 1396

اجرای سرامیک کف بازار موبایل در حال انجام می باشد.

اجرای عملیات سرامیک کف طبقات بازار موبایل واقع در خیابان امام خمینی (ره) از مورخ 96/10/26 آغاز گردید. 

27 دی 1396

آغاز اجرای فضای سبز در منطقه شرق سرآسیاب

ایجاد فضای سیز در بلوارهای نیایش واقع در شرق سرآسیاب در مورخ 96/10/24  آغاز شد .

27 دی 1396

اتمام تیغه دیواره ها و رختکن ساختمان سوله ورزشی شهید مطهری

تیغه چینی دیواره های رختکن و اطاقهای سالن ورزشی شهید مطهری در مورخ  96/10/24 به اتمام رسید.

26 دی 1396

اجرای عملیات روکش آسفالت پارک ترافیک آغاز گردید.

عملیات روکش آسفالت پارک ترافیک از مورخ 96/10/25 آغاز گردید.

26 دی 1396