اجرای جدولگذاری پیرامون میدان ساعت انجام گردید.

تخریب و تسطیح و زیر سازی به منظور جدولگذاری میدان ساعت در مورخ 97/03/22 اجرایی شد.

31 خرداد 1397

بازپیرایی فضای سبز میدان میدان اطلس در حال انجام می باشد.

میدان اطلس واقع در سرآسیاب در مورخ 97/03/28 بازپیرایی گردید.  

31 خرداد 1397

جدولگذاری در خیابان مطهری شهرک چمران انجام گردید.

 عملیات چدولگذاری تک جدول کانیو در خیابان مطهری شهرک شهید چمران در مورخ 97/03/22 انجام شد.

31 خرداد 1397

برگزاری اولین جلسه رسمی هیات عالی سرمایه گذاری

اولین جلسه سرمایه گذاری در مورخ 97/03/30 در دفتر شهردار ملارد برگزار گردید.

31 خرداد 1397

آغاز احداث فضای سبز بوستان مشاهیر

طرح فضا سازی و ایجاد فضای سبز بوستان مشاهیر از مورخ 97/03/24 شروع شد.

30 خرداد 1397

به مناسبت هفته محيط زيست برگزار گردید.

اردوی یکروزه پاکسازی محیط زیست در گلزار شهدای شهر ملارد 

30 خرداد 1397

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 29 خرداد 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

30 خرداد 1397