اولین نشست کمیته جامعه ایمن و شهر سالم در شهرداری ملارد

اولین نشست کمیته راهبردی و شورای سیاست گذاری جامعه ایمن و شهر سالم ملارد برگزار گردید

02 شهریور 1398

منقوش نمودن باکسهای زباله سطح شهر توسط شهرداری ملارد

به منظور زیبای شهر باکسهای زباله منقوش شده در سطح شهر ملارد نصب می گردد

24 مرداد 1398

نشست انبوه سازان با شهردار و ریاست شورای ملارد

نشست انبوه سازان با موسوی شهردار و اکبری ریاست شورای اسلامی شهر ملارد برگزار گردید

02 مرداد 1398

نشست صمیمی شورا و شهرداری با مردم ملارد برگزار گردید

نشست صمیمی اعضای شورا اسلامی شهر و شهردار ملارد با مردم فهیم شهر ملارد برگزار گردید

03 مرداد 1398

نشست مجمع معتمدین شهر ملارد با موسوی شهردار ملارد

نشست مجمع معتمدین شهر ملارد با موسوی شهردار ملارد با حضور ریاست و یک عضو شورای اسلامی شهر ملارد برگزار گردید.

02 مرداد 1398

حضور سرپرست شهرداری ملارد در پایگاه ثبت فشارخون

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد سرپرست شهرداری ملارد صبح امروز در پایگاه ثبت فشارخون شهرداری ملارد که در لابی طبقه همکف شهرداری مستقر شده است حضورپیدا کرد و پس از بازید و استماع گزارش تیم حاظر در شهرداری اقدام به ثبت فشار خون خود نیز نمود. در این بازدید کاوسی ضمن ابراز خرسندی نسبت به این اقدام کشوری از زحمات افراد حاضر در این ایستگاه قردانی نمود.

 
23 خرداد 1398

ملاقات عمومی باسرپرست شهرداری ملارد

جلسه ملاقات عمومی با سرپرست شهرداری ملارد برگزار گردید

21 خرداد 1398