با پیگیریهای بعمل آمده توسط واحد رفاه شهرداری ملارد دومین کاروان زیارتی پرسنل مرد بسیجی شهرداری ملارد

با پیگیریهای بعمل آمده توسط واحد رفاه شهرداری ملارد دومین کاروان زیارتی پرسنل مرد بسیجی شهرداری ملارد به مشهد مقدس اعزام گردید. این کاروان طی پنج روز به این سفر مشرف شده و پس از اتمام  دوره خواهران بسیجی شاغل در شهرداری اعزام خواهند شد. کلیه هزینه های این سفر رایگان بوده و برادران وخواهران بسیجی سایر ادارات شهرستان نیز با پیگیری بسیج ادارات در این کاروان حضور خواهند داشت .اعزام کاروانهای زیارتی به اماکن متبرکه بعنوان برنامه های فرهنگی ویژه کارکنان شهرداری ملارد با هدف تزکیه روح و عزاداری در این ایام سوگواری در کنار بارگاه مطهر ائمه اطهار  توسط کمیته رفاه انجام میپذیرد.