نقشه و اطلاعات توصیفی منطقه یک شهر ملارد

نقشه و اطلاعات توصیفی منطقه یک شهر ملارد پس از تصویب طرح منطقه بندی شهر ملارد مشخص شد. 

10 شهریور 1395

معرفی شهرستان ملارد

شهرستان ملارد با مساحت 960 كيلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 400 هزار نفر يكي از پانزده شهرستان استان تهران است .

06 تیر 1395