مراکز تجاری

مراکز تجاری شهر ملارد

02 مرداد 1395

خريداري يك دستگاه لودر L110

يك دستگاه لودر ال 110 جهت انجام فعالیت های سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد خریداری و به سازمان تحویل داده شد . 

19 بهمن 1394