پیام سلگی شهردار ملارد به مناسبت هفته قوه قضائیه

پیام علی سلگی به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه 

03 تیر 1397

اجرای جدولگذاری پیرامون میدان ساعت انجام گردید.

تخریب و تسطیح و زیر سازی به منظور جدولگذاری میدان ساعت در مورخ 97/03/22 اجرایی شد.

31 خرداد 1397

بازپیرایی فضای سبز میدان میدان اطلس در حال انجام می باشد.

میدان اطلس واقع در سرآسیاب در مورخ 97/03/28 بازپیرایی گردید.  

31 خرداد 1397

جدولگذاری در خیابان مطهری شهرک چمران انجام گردید.

 عملیات چدولگذاری تک جدول کانیو در خیابان مطهری شهرک شهید چمران در مورخ 97/03/22 انجام شد.

31 خرداد 1397

برگزاری اولین جلسه رسمی هیات عالی سرمایه گذاری

اولین جلسه سرمایه گذاری در مورخ 97/03/30 در دفتر شهردار ملارد برگزار گردید.

31 خرداد 1397

آغاز احداث فضای سبز بوستان مشاهیر

طرح فضا سازی و ایجاد فضای سبز بوستان مشاهیر از مورخ 97/03/24 شروع شد.

30 خرداد 1397

به مناسبت هفته محيط زيست برگزار گردید.

اردوی یکروزه پاکسازی محیط زیست در گلزار شهدای شهر ملارد 

30 خرداد 1397