اتمام تیغه دیواره ها و رختکن ساختمان سوله ورزشی شهید مطهری

تیغه چینی دیواره های رختکن و اطاقهای سالن ورزشی شهید مطهری در مورخ  96/10/24 به اتمام رسید.

26 دی 1396

اجرای عملیات روکش آسفالت پارک ترافیک آغاز گردید.

عملیات روکش آسفالت پارک ترافیک از مورخ 96/10/25 آغاز گردید.

26 دی 1396

اجرای سنگفرش در خیابان شهید تشکری مارلیک آغاز شد.

اجرای سنگفرش در خیابان شهید تشکری مارلیک در مورخ 96/10/21  آغاز گردید.

26 دی 1396

تکثیر و تولید انواع گلهای زینتی درسازمان فضای سبر شهرداری ملارد

انواع گل های زینتی فضای باز توسط کارشناسان درسازمان فضای سبز شهرداری ملارد تکثیر و تولید می گردد. 

26 دی 1396

اجرای بتن مگر در ضلع جنوبی پیاده روی پارک امام خمینی(ره)

اجری بتن مگر ضلع جنوبی  پیاده رو پارک امام خمینی (ره) در مورخ 96/10/24 انجام گردید.  

26 دی 1396

شهردار ملارد از اجرای پروژه ساختمان جدید شورای اسلامی شهر ملارد بازدید نمودند

علی سلگی طی بازید از پروژه احداث ساختمان جدید شورای اسلامی شهر ملارد در روند پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.

26 دی 1396

ادامه اجرای سنگ نمای زمین ورزشی شماره 3 اسپرت پارک

زمین های ورزشی اسپرت پارک واقع در سه بانده مارلیک در  مراحل تکمیلی می باشد .

25 دی 1396