واگذاری غرفه ها در بازار موبایل از طریق مزایده عمومی

شهرداری ملارد جهت واگذاری غرفه های بازار مو بایل از مورخ 97/03/01  اقدام نمود.

02 خرداد 1397

اتمام روشنایی و تایلهای سقف کاذب بازار موبایل

نصب تایلهای روشنایی بازار موبایل در مورخ 96/11/20 به اتمام رسید. 

21 بهمن 1396

پروژه احداث بازار موبایل در مراحل تکمیل نهایی می باشد.

مراحل پایانی اجرای سرامیک کف طبقه زیرین بازار موبایل شهر ملارد در حال انجام می باشد.

14 بهمن 1396

اتمام خاکبرداری رمپ و ادامه آرماتوربندی پارت دوم فونداسیون بازار موبایل شهر ملارد

اتمام خاکبرداری رمپ و ادامه آرماتوربندی پارت دوم فونداسیون بازار موبایل شهر ملارد توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

11 آبان 1395

پروژه های در دست اجرا

پروژه های در دست اجرا در سال 1395 شهر ملارد

26 تیر 1395