سلسله همایش های آموزشی ورزش و سلامت جسمانی

معاونت فرهنگی اجتماعی اقدام به برگزاری  سلسله مباحث آموزشی را در راستای ورزش و سلامت جسمانی نمود . 

08 بهمن 1394

سلسله مباحث شناخت بدن

در راستای ایجاد سلامتی و تندرستی بدن معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد با همکاری مرکز مشاوره ورزشی ( حس خوب سلامتی ) سلسله مباحث شناخت بدن انسان را برگزار می نماید .

19 دی 1394