حفر چاه های جذبی در اسپرت پارک واقع در فاز سه مارلیک

سه حلقه چاه جذبی در اسپرت پارک واقع در سه بانده مارلیک بلوار شهید جمور جهت جذب آبهای سطحی در مورخ 96/11/02 حفر گردید.

03 بهمن 1396

اتمام عملیات آسفالت پروژه پارک ترافیک

عملیات آسفالت پروژه پارک ترافیک در مورخ 96/11/01 به پایان رسید.

03 بهمن 1396

بازدید از روند بازسازی و جدول گذاری معابر پارک امام خمینی (ره)

عملیات ترمیم و بازسازی جدولگذاری معابر پارک امام خمینی (ره) در حال انجام می باشد. 

30 دی 1396

ادامه جدولگذاری اطراف و معابر پارک امام خمینی (ره)

جدولگذاری اطراف  و داخل معابر پارک امام خمینی (ره) در حال انجام می باشد.

27 دی 1396

اجرای عملیات روکش آسفالت پارک ترافیک آغاز گردید.

عملیات روکش آسفالت پارک ترافیک از مورخ 96/10/25 آغاز گردید.

26 دی 1396

اجرای بتن مگر در ضلع جنوبی پیاده روی پارک امام خمینی(ره)

اجری بتن مگر ضلع جنوبی  پیاده رو پارک امام خمینی (ره) در مورخ 96/10/24 انجام گردید.  

26 دی 1396

ادامه اجرای سنگ نمای زمین ورزشی شماره 3 اسپرت پارک

زمین های ورزشی اسپرت پارک واقع در سه بانده مارلیک در  مراحل تکمیلی می باشد .

25 دی 1396