اجرای آرماتور بندی سقف طبقه اول ساختمان اداری پارک مشاهیر

پیشرفت عملیات عمرانی در ساختمان اداری پارک مشاهیر در مورخ 97/05/24

30 مرداد 1397

ادامه اجرای ساخت برکه پارک بزرگ شهر

ساخت برکه پارک امام خمینی (ره) و کفپوش حاشیه آن در حال انجام می باشد.

29 مرداد 1397

اجرای ساخت سر درب پارک مشاهیردر حال انجام می باشد.

سر درب ورودی پارک مشاهیر از بلواررسول اکرم (ص) در حال اجرا می باشد.

27 مرداد 1397

نصب سردرب ورودی پارک مشاهیر در حال انجام می باشد.

درب ورودی پارک مشاهیر از بلوار رسول اکرم (ص) در حال نصب شدن می باشد .

16 مرداد 1397

آماده سازی پارک مشاهیر به جهت افتتاح و بهره برداری از آن

پروژه پارک مشاهیر با ایجاد فضای سبزبه مبلمان شهری نیز تجهیز گردید.

14 مرداد 1397

برگزاری جشنواره شطرنج در پارك مادر

جشنواره شطرنج در پارک بانوان در مورخ 97/04/17 برگزار گردید.

23 تیر 1397

اجرای نمای سرویس بهداشتی و دو اتاق نگهبانی در پارك پرنیان

اتاق های نگهبانی و سرویس بهداشتی در پارک پرنیان مورد بهسازی قرار گرفت.

19 تیر 1397