اجرای عملیات کفپوش معابر پارک پرنیان آغاز گردید.

عملیات عمرانی در پارک پرنیان از مورخ 97/02/05 اجرایی گردید.

10 ارديبهشت 1397

اجرای سنگ فرش ترکیبی اطراف مزار شهدای گمنام پارک امام خمینی(ره)

عملیات سنگ فرش ترکیبی در پارک امام خمینی مورخ 97/02/08  در حال اتمام می باشد.

10 ارديبهشت 1397

عملیات سنگ فرش اطراف زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک به اتمام رسید

سنگ فرش حاشیه زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک درمورخ 97/01/25 به پایان رسید.

27 فروردين 1397

آماده سازی پیاده روی پارک پرنیان جهت اجرای کفپوش

تخریب و آماده سازی معابر پارک پرنیان جهت اجرای کفپوش در مورخ 97/01/16 آغاز گردیده است.

21 فروردين 1397

تسطیح و آماده سازی زمین ورزشی شماره ۲ اسپرت پارک

زمین ورزشی شماره ۲ اسپرت پارک جهت اجرای آسفالت در مورخ 97/01/17 مورد تسطیح و آماده سازی قرار گرفته است.

20 فروردين 1397

ادامه عملیات تسطیح معابر پارک امام خمینی (ره)

معابر پارک امام خمینی (ره) در مورخ 97/01/18 مورد تسطیح و زیر سازی قرار گرفت .

20 فروردين 1397

اجرای آسفالت پیست دوچرخه سواری واقع در اسپرت پارک

عملیات آسفالت پیست دوچرخه سواری در اسپرت پارک در حال انجام می باشد.

20 فروردين 1397