اجرای عملیات روکش آسفالت پارک ترافیک آغاز گردید.

عملیات روکش آسفالت پارک ترافیک از مورخ 96/10/25 آغاز گردید.

26 دی 1396

اجرای بتن مگر در ضلع جنوبی پیاده روی پارک امام خمینی(ره)

اجری بتن مگر ضلع جنوبی  پیاده رو پارک امام خمینی (ره) در مورخ 96/10/24 انجام گردید.  

26 دی 1396

ادامه اجرای سنگ نمای زمین ورزشی شماره 3 اسپرت پارک

زمین های ورزشی اسپرت پارک واقع در سه بانده مارلیک در  مراحل تکمیلی می باشد .

25 دی 1396

شروع عملیات اجرای جداول ضلع جنوبی در پارک امام خمینی (ره)

جدول گذاری ضلع جنوبی پارک امام خمینی (ره) درمورخ 96/10/09 در  حال اجرا می باشد.

12 دی 1396

ساخت،حمل و نصب پل فلزی در سه بانده مارلیک مقابل پارک برکت

یه دهنه پل فلزی در مقابل پارک برکت در سه بانده مارلیک پس از طراحی ساخته و به محل نصب انتقتل داده شد. 

24 آبان 1396

آغاز عملیات باز پیرایی پارک امیر به مساحت 5800 متر مربع

جباری مدیر عامل سازمان پارکه و فضای سبز شهرداری گفت : طرح بازپیرایی فضاهای سبز شهر ملارد از اولویت های این سازمان می باشد.

09 مهر 1396

اتمام دیوار کشی پارک بانوان ملارد

دیوار کشی پارک بانوان ملارد در آذر ماه 95 به اتمام و سیمانکاری آن از ابتدای دی ماه95 آغاز شد . 

06 دی 1395