نصب سردرب ورودی پارک مشاهیر در حال انجام می باشد.

درب ورودی پارک مشاهیر از بلوار رسول اکرم (ص) در حال نصب شدن می باشد .

16 مرداد 1397

آماده سازی پارک مشاهیر به جهت افتتاح و بهره برداری از آن

پروژه پارک مشاهیر با ایجاد فضای سبزبه مبلمان شهری نیز تجهیز گردید.

14 مرداد 1397

برگزاری جشنواره شطرنج در پارك مادر

جشنواره شطرنج در پارک بانوان در مورخ 97/04/17 برگزار گردید.

23 تیر 1397

اجرای نمای سرویس بهداشتی و دو اتاق نگهبانی در پارك پرنیان

اتاق های نگهبانی و سرویس بهداشتی در پارک پرنیان مورد بهسازی قرار گرفت.

19 تیر 1397

اتمام اسکلت سازه های سوله ورزشی دراسپرت پارک

احداث سازه های سوله ورزشی در اسپرت پارک در مورخ 97/04/12 به اتمام رسید.

17 تیر 1397

آغاز عملیات جدولگذاری معابر پارک شیوا

جدولگذاری معابر پارک شیوا از مورخ 97/02/ 25 شروع شده است.

01 خرداد 1397

اجرای عملیات بتن مگر در معابر پارک مشاهیر آغاز گردید.

عملیات آماده سازی معابر پارک مشاهیر جهت اجرای سنگ فرش از مورخ 97/02/14 اجرایی گردید.

15 ارديبهشت 1397