ادامه عملیات زیر سازی بلوار شقایق

عملیات زیر سازی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق در حال انجام می باشد. 

19 دی 1396

تسطیح و رگلاژ ظلع جنوبی بلوار شقایق تا میدان سپاه

ادامه تسطیح و رگلاژ بلوار شقایق تا میدان سپاه جهت اجرای عملیات آسفالت در مورخ 96/09/26   

28 آذر 1396

زیر سازی محور شهرک شقایق تا میدان سپاه انجام شد.

اجرای عملیات هم سطح سازی و زیرسازی محور شهرک شقایق تا میدان سپاه از مورخ 96/09/18 آغاز گردید.

20 آذر 1396

عملیات جدولگذاری شهرک شقایق تا میدان سپاه مارلیک

معاونت فنی و عمرانی : اجرایی شدن عملیات جدولگذاری شهرک شقایق تا میدان سپاه مارلیک در مورخ 96/08/01 

07 آبان 1396

لکه گیری و روکش آسفالت خیابان شقایق مارلیک

روکش آسفالت و لکه گیری لکه گیری و روکش آسفالت خیابان شقایق مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

11 آبان 1395

دشت شقایق ملارد

هرساله در فصل بهار، این ظرفیت گردشگری طبیعی، میزبان صدها هزار گل شقایق است

02 مرداد 1395