انتقال رباله های سطح شهر به مرکر دفن زباله در اختر آباد

جمع آوری 250 تن  زباله های سطح شهر و انتقال به مرکز دفن زباله اختر آباد

21 آبان 1397

پروژه مرکز دفن زباله اختر آباد افتتاح گردید.

پروژه مرکز دفن زباله اختر آباد در روز دوشنبه مورخ 96/11/16 با حضور مسئولین شهرستان افتتاح گردید.

17 بهمن 1396

حضور سرمایه گذاران چینی در مرکز دفن زیست اختر شهر ملارد

در راستای تعامل با شرکت های خارجی در خصوص ایجاد طرح های مشارکتی جلسه ای مشترک با نمایندگان شرکت چینی در سازمان پسماند برگزار شد . 

28 آذر 1395

فراخوان احداث نیروگاه استحصال انرژی از زباله در مرکز دفن اخترآباد

با اعلام نظر سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملاردوصفادشت آگهی فراخوان در خصوص احداث نیروگاه استحصال انرژی از زباله در مرکز دفن اخترآباد صورت گرفت . 

15 آذر 1395

در برخی مناطق همچون دهستان اخترآباد باید تسهیلات ویژه ای برای کشاورزان در نظر گرفته شود.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری ملارد گفت: در برخی از مناطق روستایی همچون حصار تهماسب و اسفند آباد،استقرار و توسعه دستگاه های خودپرداز ضروری به نظر می رسد. 

05 مهر 1395

جمع آوری نایلون از طراف مرکز دفن زباله در اخترآباد

به همت سازمان پسماند شهرداری ملارد صورت گرفت : جمع آوری نایلون از طراف مرکز دفن اخترآباد  

03 مرداد 1395

کوه کفترلو با نقوش 4500 ساله

نقوش صخره‌ای با قدمت ۴۵۰۰ هزارساله کوه کفترلو یکی از آثار تاریخی منحصربه‌فرد دهستان اخترآباد شهرستان ملارد محسوب می‌شود.

02 مرداد 1395