آقای پژمان ملکی به عنوان سرپرست بازرسی شهرداری ملارد منصوب گردید

آقای پژمان ملکی به عنوان سرپرست بازرسی شهرداری ملارد منصوب گردید

24 بهمن 1397

انتصاب مهندس میر باقری بعنوان سرپرست سازمان پسماند شهر ملارد

طی حکمی آقای میر باقری بعنوان سرپرست سازمان پسماند شهردار ملارد منصوب گردیدند.

21 فروردين 1397

انتصاب سرپرست جدید بخشداری مرکزی شهرستان ملارد

سرکار خانم مشعشعی از اعضای شورای اسلامی شهر ملارد به عنوان سرپرست جدید بخشداری مرکزی شهرستان ملارد منصوب گردید . 

06 آذر 1395

از ویژگی های برجسته شورای شهر چهارم شهر ملارد : ثبات مدیریتی و انتصاب مدیران بومی در عرصه مدیریت شهری

شهردار ملارد :  از ویژگی های برجسته شورای شهر چهارم شهر ملارد ثبات مدیریتی و انتصاب مدیران بومی در عرصه مدیریت شهری می باشد .

12 مهر 1395

انتصاب مجدد دکتر غلامحسین خدایار به سمت ریاست شورای شهرستان ملارد

انتخابات هیأت رئیسه شورای شهرستان ملارد برگزار و غلامحسین خدایار برای سال چهارم در دوره چهارم در سمت رییس این شورا ابقا شد.

21 شهریور 1395

انتصاب فرمانده جدید پایگاه شهدای ملارد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد

فرمانده جدید پایگاه شهدای ملارد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد مشخص شد . 

30 ارديبهشت 1395

انتصاب فرمانده جدید پایگاه شهدای ملارد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد

فرمانده جدید پایگاه شهدای ملارد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد مشخص شد . 

02 خرداد 1395