آقای پژمان ملکی به عنوان سرپرست بازرسی شهرداری ملارد منصوب گردید

آقای پژمان ملکی به عنوان سرپرست بازرسی شهرداری ملارد منصوب گردید

24 بهمن 1397

اطلاعیه - جلوگیری از بازرسی غیر قانونی از مخازن سی ان جی

هرگونه بازدید از مخازن سی ان جی تاکسی های تحت پوشش و اخذ وجه از رانندگان به عنوان شرکت های بازرسی بدون هماهنگی سازمان تاکسیرانی ، غیر قانونی می باشد.

18 خرداد 1395

کیوان صادقی

کیوان صادقی

ریاست اداره بازرسی

22 شهریور 1394