اجرای جدولگذاری راه دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری

اجرای جدولگذاری کانیو و نهر روسی  در مسیر دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری   

03 اسفند 1396

عملیات جدولگذاری در بلوار ملارد ویلای جنوبی آغاز گردید.

اجای جدولگذاری در بلوار ملارد ویلای جنوبی در مورخ 96/11/29 آغاز گردیده است.

03 اسفند 1396

تسطیح زمین های ورزشی شماره 1و 2 اسپرت پارک در فاز سه مارلیک

عملیات تسطیح زمین های ورزشی اسپرت پارک در حال اجرا می باشد . 

03 اسفند 1396

بازدید علی سلگی از پروژه های دردست اقدام سطح شهر

شهردار ملارد از اقدامات عمرانی و چگونگی پیشرفت آنها در سطح شهر در مورخ 96/12/01 بازدید نمودند.

02 اسفند 1396

عملیات بتن ریزی ستون های ساختمان جدید شورای اسلامی شهر ملارد

اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی ستون های ساختمان جدید شورای اسلامی شهر از مورخ 96/11/30 آغاز گردید.

02 اسفند 1396

اتمام عملیات زیر سازی و تسطیح لاین جنوبی بلوار بسیج

عملیات تسطیح و زیر سازی لاین جنوبی بلوار بسیج در مورخ 96/11/29 به پایان رسید.

30 بهمن 1396

پیام تبریک علی سلگی به مهندس خراسانی برای انتصاب جدید ایشان در استانداری تهران

علی سلگی شهردار ملارد انتصاب مهندس خراسانی را بعنوان سرپرست محترم اداره دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک استانداری تهران را به ایشان تبریک گفتند. 

02 اسفند 1396