ملاقات مردمی شهردار ملارد با شهروندان 16شهریور 95

ملاقات مردمی شهردار ملارد با شهروندان ملاردی در روز سه شنبه  به تاریخ 95/06/16 برگزار شد .

16 شهریور 1395

حضور شهردار ملارد در مراسم جشن آسمانی

شهردار ملارد در مراسم جشن آسمانی آئین تجلیل از زوج های جوان شهرستان ملارد حضور بهم رسانید . 

16 شهریور 1395

شهردار ملارد : طرح منطقه بندی شهر ملارد تصویب شد

شهردار ملارد گفت : طرح پیشنهادی شهرداری ملارد در خصوص منطقه بندی شهر ملارد به دو منطقه تصویب شد . 

10 شهریور 1395

ملاقات مردمی شهردار ملارد با شهروندان 9شهریور 95

ملاقات مردمی شهردار ملارد با شهروندان ملاردی در روز سه شنبه  به تاریخ 95/06/09 برگزار شد .  

09 شهریور 1395

بازدید شهردار ملارد از پروژه پارک بانوان ملارد

علی اکبر خراسانی شهردار ملارد از پروژه پارک بانوان ملارد بازدید به عمل آورد . 

04 شهریور 1395

بازدید شهردار ملارد از پروژه مجتمع تجاری - سرمایه گذاری پاسارگاد

علی اکبر خراسانی شهردار ملارد از پروژه مجتمع تجاری - سرمایه گذاری پاسارگاد بازدید به عمل آورد . 

04 شهریور 1395

ملاقات مردمی شهردار ملارد با شهروندان 2 شهریور 95

ملاقات مردمی شهردار ملارد با شهروندان ملاردی در روز سه شنبه  به تاریخ 95/06/02 برگزار شد . 

02 شهریور 1395