نجلیل از همکار روشندل در روز عصای سفید

از همکار روشندل در روز عصای سفید قدر دانی و تجلیل گردید.

24 مهر 1397

اجرای عملیات خاکبرداری وجدول گذاری معابراصلی اسپرت پارک

جدولگذاری معابر اصلی اسپرت پارک از مورخ 97/07/20 آغاز گردید.

23 مهر 1397

آغاز عملیات جدولگذاری کتابی در کوچه ها و معابر سطح شهر

جدولگذاری کوچه احداثی حدفاصل خیابان معلم و دانش شرقی در حال جدولگذاری می باشد.

23 مهر 1397

علی سلگی و دکتر توکلی از چند پروژه شهر بازدید نمودند.

بازدید میدانی از روند پیشرفت پروژه های سطح شهر در مورخ 97/07/21 انجام شد.

22 مهر 1397

اجرای زیر سازی و روکش آسفالت معابر گلزارشهدای ملارد آغاز گزدید.

قیر پاشی و روکش آسفالت معابر گلزارشهدای ملارد در حال انجام می باشد.

21 مهر 1397

آرماتور بندی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی به اتمام رسید.

اجرای عملیات بتن مگر در ضلع جنوبی و آرماتور بندی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی

21 مهر 1397

افتتاح پارک ترافیک به منظور برگزاری کلاسهای آموزشی دانش آموزان

کلاس های آموزش ترافیکی در پارک ترافیک از مورخ 97/07/18 آغاز گردید.

21 مهر 1397