منقوش نمودن باکسهای زباله سطح شهر توسط شهرداری ملارد

به منظور زیبای شهر باکسهای زباله منقوش شده در سطح شهر ملارد نصب می گردد

24 مرداد 1398

انتقال رباله های سطح شهر به مرکر دفن زباله در اختر آباد

جمع آوری 250 تن  زباله های سطح شهر و انتقال به مرکز دفن زباله اختر آباد

21 آبان 1397

شستشوی تعداد 75عدد باکس زباله در مناطقی از شهر

با نظارت معاونت خدمات شهر و زیست محیطی شهردای ملارد اجرای شستشوی تعداد 75 باکس زباله در مناطق مختلف شهر انجام گردید.

30 مهر 1397

تعویض باکس های زباله در شهرک جعفریه

جایگزینی باکس های جدید رباله به جای باکس های فرسوده  در سطح شهر

23 مرداد 1397

شستشوی تعداد 125عدد باکس زباله در مناطقی از سطح شهر ملارد

با نظارت معاونت خدمات شهر و زیست محیطی شهردای ملارد اجرای شستشوی تعداد 125باکس زباله توسط خودرو باکس شوردر مناطق مختلف شهر انجام گردید.

17 تیر 1397

مسیر دسترسی به سکوی زباله از طرف خیابان درختی در حال تسطیح می باشد.

اجرای عملیات تراشه ریزی آسفالت و تسطیح خیابان درختی حدفاصل قلعه فرامرزیه تا سکوی زباله در مورخ 96/12/08  

16 اسفند 1396

جانمایی و نصب تعداد 60 عدد پایه بتونی باکس زباله در سطح شهر ملارد

عملیات نصب تعداد 60 عدد پایه بتونی استقرار باکس زباله  در سطح شهر ملارد در مورخ 96/112/10 انجام گردید.

13 اسفند 1396