پروژه مرکز دفن زباله اختر آباد افتتاح گردید.

پروژه مرکز دفن زباله اختر آباد در روز دوشنبه مورخ 96/11/16 با حضور مسئولین شهرستان افتتاح گردید.

17 بهمن 1396

شستشوی تعداد 480 عدد باکس زباله در مناطقی از سطح شهر ملارد

با نظارت معاونت خدمات شهر و زیست محیطی شهردای ملارد اجرای شستشوی تعداد 480 باکس زباله توسط خودرو باکس شوردر مناطق مختلف شهر انجام گردید.

07 بهمن 1396

شستشوی تعداد 209 عدد باکس زباله در مناطقی از شهر ملارد

با نظارت معاونت خدمات شهر و زیست محیطی شهردای ملارد اجرای شستشوی تعداد 209 باکس زباله در مناطق مختلف شهر انجام گردید.

26 دی 1396

شستشوی تعداد 210 عدد باکس زباله در مناطقی از شهر ملارد

با نظارت معاونت خدمات شهر و زیست محیطی شهردای ملارد اجرای شستشوی تعداد 210 باکس زباله در مناطق مختلف شهر انجام گردید.

14 دی 1396

جمع آوری بیش از 7200 تن زباله و انتقال به مرکز دفن زباله اختر آباد

به همت واحد امور شهر معاونت خدمات شهر و زیست محیطی شهرداری ملارد جمع آوری زباله های سطح شهر و انتقال آن به مرکز دفن اختر آباد انجام شد.

22 آذر 1396

اجرای طرح آموزش تفکیک زباله از مبدأ توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری ملارد

برگزاری کلاس های آموزشی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ملارد در مدارس سطح شهر

11 آذر 1396

اجرای جدول گذاری اطراف سکوی زباله شهر ملارد

با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد جدول گذاری اطراف سکوی زباله شهر ملارد به اتمام رسید. 

06 دی 1395