بازدید مهندس علیزاده از پروژه های عمرانی شهر ملارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد مهندس علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه فرماندار 

05 شهریور 1394

سید رضا حسینی

13 مرداد 1394

جمال نادری پور

07 مرداد 1394

محمدرضا کاوسی

07 مرداد 1394