اجرای عملیات بتن مگر در معابر پارک مشاهیر آغاز گردید.

عملیات آماده سازی معابر پارک مشاهیر جهت اجرای سنگ فرش از مورخ 97/02/14 اجرایی گردید.

15 ارديبهشت 1397

آغاز عملیات جدولگذاری در پارک خیابان کاشانی

جدولگذاری معابر پارک خیابان اشانی از مورخ 97/02/03 آغاز گردید.

05 ارديبهشت 1397

شروع عملیات اجرای کفپوش خیابان دکتر حسابی شمالی به سمت بلوار مارلیک

کفپوش معابر خیابان دکتر حسابی مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفت

03 ارديبهشت 1397

ادامه عملیات کفپوش پارک امام خمینی در حال انجام می باشد.

اجرای کفپوش معابر پارک امام خمینی از مورخ 97/01/26 آغاز گردیده است .

03 ارديبهشت 1397

اجرای عملیات کفپوش معابر پارک امام در حال انجام می باشد.

اجرای کفپوش معابر پارک امام واقع در خیابان امام خمینی (ره) از مورخ 97/01/16 در حال انجام می باشد.

23 فروردين 1397

عملیات آسفالت زمین ورزشی اسپرت پارک آغاز گردید.

عملیات آسفالت زمین ورزشی شماره 1 در اسپرت پارک در حال انجام می باشد.

06 فروردين 1397

عملیات اجرای کفپوش پارک امام خمینی (ره) آغاز گردیده است .

اجرای کفپوش اطراف پارک امام واقع در خیابان امام خمینی (ره) از مورخ 96/12/10 در حال انجام می باشد.

21 اسفند 1396