عملیات زیرسازی لاین غربی ملارد ویلای جنوبی آغاز گردید.

اجرای عملیات زیر سازی بلوار ملارد ویلای جنوبی از مورخ 96/11/25 به طول حدوداُ 2/5 کلیومتر آغاز گردیده است.

28 بهمن 1396

شروع عملیات اجرای کفپوش ضلع جنوبی پارک امام خمینی(ره)

اجرای عملیات کفپوش در ضلع جنوبی پارک امام خمینی (ره) در مورخ 96/11/25 آغاز گردید.

26 بهمن 1396

ادامه عملیات نصب کفپوش سالن ورزشی شهید مطهری

شروع اجرای نصب کفپوش سالن فوتسال مجتمع ورزشی شهید مطهری در حال انجام می باشد.

19 بهمن 1396

اتمام تسطیح راه دسترسی به مجتمع ورزشی شهید مطهری از سمت بلوار الغدیر

به همت معاونت زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد عملیات راه دسترسی به مجتمع ورزشی شهید مطهری از سمت بلوار الغدیر به اتمام رسید. 

18 بهمن 1396

عملیات کفپوش اطراف سوله ورزشی به اتمام رسید.

اجرای کفپوش پیاده روی ضلع شمالی و شرقی سالن ورزشی شهید مطهری در مورخ 96/11/12 به اتمام رسید.

15 بهمن 1396

اتمام عملیات سرامیک بازار موبایل شهر ملارد

اجرای عملیات سرامیک کف بازارموبایل در مورخ 96/11/14 به پایان رسید .  

15 بهمن 1396

اتمام عملیات زیر سازی معابر دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری

7000 متر مربع عملیات زیر سازی و تسطیح مسیر دسترسی به سوله ورزشی در مورخ 96/11/07 به پایان رسید .

09 بهمن 1396