ادامه عملیات جدولگذاری مسیر دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری

اجرای جدولگذاری مسیر دسترسی به سوله وررشی شهید مطهری در مورخ 96/10/30 ادامه دارد.

01 بهمن 1396

اتمام عملیات اصلاح هندسی جداول بلوار نیایش

با نظارت معاونت زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد اصلاح هندسی جداول بلوار نیایش در مورخ 96/10/26 به اتمام رسید . رسید.

30 دی 1396

اجرای 14400 متر مربع عملیات زیر سازی بلوار شقایق

ادامه فاز نهایی عملیات تسطیح و زیر سازی بلور شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهر ک شقایق 

30 دی 1396

اجرای بتن مگر در ضلع جنوبی پیاده روی پارک امام خمینی(ره)

اجری بتن مگر ضلع جنوبی  پیاده رو پارک امام خمینی (ره) در مورخ 96/10/24 انجام گردید.  

26 دی 1396

آغاز اجرای عملیات بتن ریزی ساختمان جدید شورای شهر ملارد

بتن ریزی فنداسیون ساختمان جدید شورای شهر ملارد در حال اجرا می باشد.

25 دی 1396

اجرای عملیات آبرسانی به ساختمان مهد کودک شهرداری ملارد

انشعاب آب جهت ساختمان مهد کودک  در محوطه شهرداری ملارد در مورخ 96/10/18 اجرا گردید.

19 دی 1396

ادامه عملیات زیر سازی بلوار شقایق

عملیات زیر سازی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق در حال انجام می باشد. 

19 دی 1396