عملیات زیرسازی معابر شهرک اداری اطراف ساختمان جدید فرمانداری ملارد

به همت واحد امانی شهرداری ملارد عملیات زیرسازی معابر شهرک اداری اطراف ساختمان جدید فرمانداری ملارد در حال اجرا می باشد . 

21 آذر 1395

اجرای عملیات لوله گذاری جهت گاز كشی سیستم گرمایشی گلخانه ها

توسط واجد اجرایی سازمان فضای سبز شهرداری ملارد عملیات لوله گذاری جهت گاز كشی سیستم گرمایشی گلخانه ها انجام شد .  

21 آذر 1395

عملیات تخریب واحدهای تجاری پارک امام خمینی (ره) اجرایی شد

محبوب اکبری : عملیات تخریب واحدهای تجاری که مدتی پیش عملیات احداث آن کلید خورده بود، پس از توقف در ادامه عملیات ، در دستور کار قرار گرفت. 

18 آذر 1395

اعتراض اهالی منطقه سرآسیاب غربی و توقف عملیات عمرانی پارک امام خمینی (ره)

محبوب اکبری گفت : با اعتراض اهالی منطقه سرآسیاب غربی عملیات عمرانی محوطه پارک امام خمینی (ره) متوقف شد .  

18 آذر 1395

عملیات اجرای کفپوش معابر ۲۰ متری مارلیک در حال اجرا می باشد .

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات اجرای کفپوش معابر ۲۰ متری مارلیک در حال اجرا می باشد . 

11 آذر 1395

اجرای عملیات زیرسازی و بتن ریزی کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

عملیات زیرسازی و بتن ریزی کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده واقع در سرآسیاب شرقی توسط واحد امانی انجام  شد . 

01 آذر 1395

عملیات زیرسازی خیابان شهرک اداری ملارد

به همت واحد امانی شهرداری ملارد عملیات زیرسازی خیابان شهرک اداری ملارد در حال اجرا می باشد .  

29 آبان 1395