جمع آوری نخاله عملیات عمرانی کوچه فضیلت مارلیک

توسط واحد امانی شهرداری ملارد نخاله های حاصل از عملیات های عمرانی کوچه فضیلت مارلیک جمع آوری شد . 

25 آبان 1395

عملیات زیر سازی میدان دوم ملارد ویلای شمالی

عملیات زیرسازی میدان دوم ملارد ویلای شمالی به منظور اجرای جدول گذاری در تاریخ 95/08/14 توسط واحد امانی انجام شد . 

23 آبان 1395

عملیات قالب بندی و بتن ریزی دیوار ضلع جنوبی سکوی زباله

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات قالب بندی و بتن ریزی دیوار ضلع جنوبی سکوی زباله شهر ملارد در حال اجرا می باشد . 

20 آبان 1395

اتمام عملیات عمرانی اتاق نگهباني شهرداري ملارد

به همت واحد امانی شهرداری ملارد اتاق نگهباني شهرداري ملارد بازسازی شده و تحویل اداره حراست گردید. 

15 آبان 1395

عملیات اجرای کفپوش بلوار آرش به اتمام رسید .

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری کفپوش گذاری پیاده رو خیابان آرش مارلیک به اتمام رسید . 

11 آبان 1395

عملیات خاک ریزی جهت احداث فضای سبز مجتمع دانش

مهندس بهنام جباری : عملیات خاک ریزی،تسطیح و کاشت چمن به متراژ حدود 350 متر مربع به جهت احداث فضای سبز مجتمع دانش توسط واحد اجرایی سازمان صورت گرفت .  

09 آبان 1395

اتمام عمليات تهيه مصالح زير اساس و پخش و كوبيدن پياده روی ميدان ملارد ويلاي شمالي

توسط واحد امانی شهرداری ملارد عمليات تهيه مصالح زير اساس و پخش و كوبيدن پياده روی ميدان ملارد ويلاي شمالي به اتمام رسید .  

06 آبان 1395