امیر سلحشور

28 دی 1396 0 comment

salahshor 700

نام و نام خانوادگی : امیر سلحشور

سمت : سرپرست معاونت خدمات شهر

تحصیلات :

  • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی

سوابق کاری :

  • مسئول واحد اجراییات شهرداری ملارد 

تلفن تماس : 65171004

 تلفکس : 65192005