اتمام عملیات آسفالت پروژه پارک ترافیک

عملیات آسفالت پروژه پارک ترافیک در مورخ 96/11/01 به پایان رسید.

03 بهمن 1396

احداث شهرک ترافیک در شهر ملارد

عملیات زیر سازی شهرک ترافیک واقع در ابتدای بلوار نیایش در مورخ 96/10/21  آغاز گردید.

23 دی 1396

رنگ آمیزی 3 عدد ایستگاه تاکسی و اتوبوس

به منظور زیباسازی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی تعداد 3 ایستگاه رنگ آمیزی شد . 

18 آذر 1395

خط کشی و رنگ آمیزی معابر و خیابان های اصلی شهر و عابر پیاده

توسط معاونت ترافیک و حمل نقل شهرداری ملارد صورت گرفت : خط کشی و رنگ آمیزی معابر و خیابان های اصلی شهر و عابر پیاده به طول 8100 متر . 

18 آذر 1395

نصب انواع تابلوها و علائم ترافیکی

توسط معاونت ترافیک و حمل و نقل شهرداری ملارد صورت گرفت : تعداد 38 مورد از انواع تابلوها و علائم ترافیکی در محدوده خدماتی و حریم شهر نصب شد . 

16 آذر 1395

توسط معاونت ترافیک صورت گرفت : رنگ آمیزی سرعتگیر آسفالتی در سطح شهر

13 مورد رنگ آمیزی سرعتگیر آسفالتی در سطح شهر توسط معاونت ترافیک شهرداری ملارد انجام شد . 

01 شهریور 1395

گزارش عملکرد معاونت ترافیک و حمل نقل شهرداری ملارد در مرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد فعالیت معاونت ترافیک و حمل و نقل شهرداری ملارد در مرداد ماه 95  به شرح ذیل می باشد : 

01 شهریور 1395