ادامه روند پیاده روسازی و کف پوش معابر ملارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در ادامه روند پیاده روسازی و کف پوش معبر سطح شهر معاونت فنی و عمرانی اقدام به کف پوش و پیاده رو سازی خیابان آزادگان نمود که این پروژه به متراژ 2300 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 3.000.000.000 ریال صورت پذیرفت.

09 اسفند 1393 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در ادامه روند پیاده روسازی و کف پوش معبر سطح شهر معاونت فنی و عمرانی اقدام به کف پوش و پیاده رو سازی خیابان آزادگان نمود که این پروژه به متراژ 2300 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 3.000.000.000 ریال صورت پذیرفت.