خریداری 6 حلقه لاستیک و نصب برروی سیم تریلر

 به گزارش روابط عمومی سازمان ، با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و ازدیاد زباله و دور ریزها و با عنایت طرح استقبال از بهار سازمان خدمات موتوری و همچنین سرعت بخشیدن به حمل و نقل زباله ، تعداد 6 حلقه 24*12 جهت استفاده خودرو کشنده FH و سیم تریلی برای انتقال زباله به مرکز دفن اخترآباد خریداری و بر روی سیم تریلی و خودرو FH نصب گردید تا در امر انتقال زباله به خارج از شهر با سهولت بیشتری انجام گیرد.

13 اسفند 1393 0 comment

 به گزارش روابط عمومی سازمان ، با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و ازدیاد زباله و دور ریزها و با عنایت طرح استقبال از بهار سازمان خدمات موتوری و همچنین سرعت بخشیدن به حمل و نقل زباله ، تعداد 6 حلقه 24*12 جهت استفاده خودرو کشنده FH و سیم تریلی برای انتقال زباله به مرکز دفن اخترآباد خریداری و بر روی سیم تریلی و خودرو FH نصب گردید تا در امر انتقال زباله به خارج از شهر با سهولت بیشتری انجام گیرد.