جلوگیری از سدمعبر و روان سازی ترافیک با خودروهای مجهز

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات موتوری ، با تجهیز و تامین ماشین آلات و خودروهای امداد مجهز جهت جلوگیری از سدمعبر و روان سازی ترافیک سطح شهر از تاریخ 93/12/1 به مدت یکماه با مدیریت معاونت محترم خدمات شهری و زیست محیطی در حال انجام است

18 اسفند 1393 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات موتوری ، با تجهیز و تامین ماشین آلات و خودروهای امداد مجهز جهت جلوگیری از سدمعبر و روان سازی ترافیک سطح شهر از تاریخ 93/12/1 به مدت یکماه با مدیریت معاونت محترم خدمات شهری و زیست محیطی در حال انجام است