طرح کاشت نهال ۱۵ هکتاری مرکز دفن اخترآباد

سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملاردوصفادشت در راستای گسترش فضای سبز شهرستان و گرامیداشت هفته منابع طبیعی در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۸ باحضور مدیر کل محترم دفتر شهری و شورای استانداری تهران جناب آقای تواهن ،معاونت مدیر کل منابع طبیعی استان تهران ، امام جمعه ملارد، فرماندار شهرستان ملارد ، بخشداران ملارد وصفادشت ، شهرداران ملاردوصفادشت وجمعی دیگر از مسئولین شهرستان اقدام به کاشت نهال درگونه های مثمر وغیر مثمر از جمله بادام ، سنجد ،اقاقیا ، زبان گنجشک وغیره در مساحت بالغ بر ۱۰هکتار در راضی سایت دفن اخترآباد نمود.

 

19 اسفند 1393 0 comment

سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملاردوصفادشت در راستای گسترش فضای سبز شهرستان و گرامیداشت هفته منابع طبیعی در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۸ باحضور مدیر کل محترم دفتر شهری و شورای استانداری تهران جناب آقای تواهن ،معاونت مدیر کل منابع طبیعی استان تهران ، امام جمعه ملارد، فرماندار شهرستان ملارد ، بخشداران ملارد وصفادشت ، شهرداران ملاردوصفادشت وجمعی دیگر از مسئولین شهرستان اقدام به کاشت نهال درگونه های مثمر وغیر مثمر از جمله بادام ، سنجد ،اقاقیا ، زبان گنجشک وغیره در مساحت بالغ بر ۱۰هکتار در راضی سایت دفن اخترآباد نمود.