مراسم آغاز سال نو با حضور کارکنان شهرداری ملارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد مراسم آغاز سال نو با حضور بیش از 900 نفر از کارکنان شهرداری و سازمانها و معاونتهای تابعه در روز یکشنبه 94/01/16 در تالار آوین برگزار  گردید. در این مراسم که به منظور دیدو بازدید همکاران و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در اولین روزهای کاری سال برگزار گردید. امام جمعه شهر ملارد ، فرماندار شهرستان ، فرماندهی نیروی انتظامی و سپاه شهرستان ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار و مدیران عامل و معاونین حضور داشتند. عرض خیر مقدم و تشکر از خدمات ویژه پرسنل در سال 93 توسط مهندس خراسانی شهردار ملارد در ابتدا و سخنان امام جمعه محترم شهر براساس تدبیر سال جدید و توصیه به همدلی و همزبانی از بخشهای این مراسم بود در ادامه کلیپ تبریک پیروزی در مذاکرات هسته ای پخش گردید و سپس جناب آقای کرمی فرماندار ملارد با حضور در جایگاه اظهار داشت شعار سال جدید ایده و سرلوحه ای است که ما از سال قبل در شهر ملارد در پیش گرفته ایم و هرچه برای من به عنوان نماینده منتخب دولت و و چه برای شورای شهر به عنوان نماینده منتخب ملت هیچ چیز مهمتر از همدلی و همزبانی در راستای توسعه خدمت به شهروندان وجود نداشته و نخواهد داشت. ایشان ضمن اشاره به پیروزی در مذاکرات هسته ای عنوان داشت آنچه را که تلاش دولت تدبیر و امید بوده است پیشکش مردمی می کنیم که همواره برای سرافرازی و سربلندی این مرز و بوم جان خود را نثار کرده اندضیافت ناهار و عکس یادگاری پایان بخش این آغاز خوب در سال 1394 بود.

17 فروردين 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد مراسم آغاز سال نو با حضور بیش از 900 نفر از کارکنان شهرداری و سازمانها و معاونتهای تابعه در روز یکشنبه 94/01/16 در تالار آوین برگزار  گردید. در این مراسم که به منظور دیدو بازدید همکاران و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در اولین روزهای کاری سال برگزار گردید. امام جمعه شهر ملارد ، فرماندار شهرستان ، فرماندهی نیروی انتظامی و سپاه شهرستان ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار و مدیران عامل و معاونین حضور داشتند. عرض خیر مقدم و تشکر از خدمات ویژه پرسنل در سال 93 توسط مهندس خراسانی شهردار ملارد در ابتدا و سخنان امام جمعه محترم شهر براساس تدبیر سال جدید و توصیه به همدلی و همزبانی از بخشهای این مراسم بود در ادامه کلیپ تبریک پیروزی در مذاکرات هسته ای پخش گردید و سپس جناب آقای کرمی فرماندار ملارد با حضور در جایگاه اظهار داشت شعار سال جدید ایده و سرلوحه ای است که ما از سال قبل در شهر ملارد در پیش گرفته ایم و هرچه برای من به عنوان نماینده منتخب دولت و و چه برای شورای شهر به عنوان نماینده منتخب ملت هیچ چیز مهمتر از همدلی و همزبانی در راستای توسعه خدمت به شهروندان وجود نداشته و نخواهد داشت. ایشان ضمن اشاره به پیروزی در مذاکرات هسته ای عنوان داشت آنچه را که تلاش دولت تدبیر و امید بوده است پیشکش مردمی می کنیم که همواره برای سرافرازی و سربلندی این مرز و بوم جان خود را نثار کرده اندضیافت ناهار و عکس یادگاری پایان بخش این آغاز خوب در سال 1394 بود.