بازسازی خودرو نیسان کمپرسی سازمان خدمات موتوری

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات موتوری یک دستگاه خودرو نیسان کمپرسی سازمان که در طول سالهای گذشته با فعالیت مستمر بصورت ظاهری نامناسب و مشکلات خودرویی در اختیار بوده با دستور مدیرعامل و همت پرسنل تعمیرگاه بصورت کامل بازسازی های لازم از جمله صافکاری ، نقاشی ، تعویض سپر و قطعات مستهلک آن صورت پذیرفت و آماده بهره برداری و ورود به ناوگان موتوری گردید.

23 فروردين 1394 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات موتوری یک دستگاه خودرو نیسان کمپرسی سازمان که در طول سالهای گذشته با فعالیت مستمر بصورت ظاهری نامناسب و مشکلات خودرویی در اختیار بوده با دستور مدیرعامل و همت پرسنل تعمیرگاه بصورت کامل بازسازی های لازم از جمله صافکاری ، نقاشی ، تعویض سپر و قطعات مستهلک آن صورت پذیرفت و آماده بهره برداری و ورود به ناوگان موتوری گردید.