برگزاری جلسه مسئولین نیروی انسانی پایگاه های بسیج حوزه ادارات شهرستان ملارد در پایگاه شهید چمران

به گزارش روابط عمومی سازمان موتوری، جلسه مسئولین نیروی انسانی پایگاه های بسیج حوزه ادارات شهرستان ملارد به میزبانی پایگاه شهید چمران سازمان خدمات موتوری با حضور فرماندهی محترم پایگاه ، برادر بسیجی آقای سیدامیرحسین میرباقری در مورخ 26/1/94 ساعت 14:30 برگزار گردید. در این جلسه پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید ، ضمن بحث و بررسی مواردی چند از وظایف مسئولین نیروی انسانی پایگاه ها از جمله جذب نیرو ، پیگیری صدور احکام اعضاء شورای پایگاه با حضور بسیجی آقای داود خزائی بعنوان مسئول نیروی انسانی حوزه بسیج ادارات شهرستان ملارد به همراه دیگر اعضاء مورد تبادل نظر قرار گرفت. همچنین مدعوین محترم با بازدید از پایگاه بسیج شهید چمران از کارهای صورت گرفته در این پایگاه قدردانی نمودند.

30 فروردين 1394 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان موتوری، جلسه مسئولین نیروی انسانی پایگاه های بسیج حوزه ادارات شهرستان ملارد به میزبانی پایگاه شهید چمران سازمان خدمات موتوری با حضور فرماندهی محترم پایگاه ، برادر بسیجی آقای سیدامیرحسین میرباقری در مورخ 26/1/94 ساعت 14:30 برگزار گردید. در این جلسه پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید ، ضمن بحث و بررسی مواردی چند از وظایف مسئولین نیروی انسانی پایگاه ها از جمله جذب نیرو ، پیگیری صدور احکام اعضاء شورای پایگاه با حضور بسیجی آقای داود خزائی بعنوان مسئول نیروی انسانی حوزه بسیج ادارات شهرستان ملارد به همراه دیگر اعضاء مورد تبادل نظر قرار گرفت. همچنین مدعوین محترم با بازدید از پایگاه بسیج شهید چمران از کارهای صورت گرفته در این پایگاه قدردانی نمودند.