جلسه بررسی مشکلات و راهکارهای لازم در بهبود خط سه راهی مارلیک آذری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد جلسه ای در مورخه 94/01/30  و از ساعت 19 الی 23 تحت عنوان بررسی مشکلات و راهکارهای لازم در بهبود خط سه راهی مارلیک - آذری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مهندس فلاح نژاد مدیرعامل سازمان ، مسئول و شورای خط ،  تاکسیداران خط ، و برخی مسئولین واحد های سازمان برگزار شد ، ضمن رسیدگی به مسائل و مشکلات خط به همفکری و همکاری های بیش از پیش تاکید شد.

 

همچنین طبق توافقات بعمل آمده میان تاکسیداران مقرر شد برخی قوانین جدید اعمال گردد و دیگر اینکه مقررات تعیین شده در گذشته نیز با قوت ادامه پیدا کند.

31 فروردين 1394 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد جلسه ای در مورخه 94/01/30  و از ساعت 19 الی 23 تحت عنوان بررسی مشکلات و راهکارهای لازم در بهبود خط سه راهی مارلیک - آذری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مهندس فلاح نژاد مدیرعامل سازمان ، مسئول و شورای خط ،  تاکسیداران خط ، و برخی مسئولین واحد های سازمان برگزار شد ، ضمن رسیدگی به مسائل و مشکلات خط به همفکری و همکاری های بیش از پیش تاکید شد.

 

همچنین طبق توافقات بعمل آمده میان تاکسیداران مقرر شد برخی قوانین جدید اعمال گردد و دیگر اینکه مقررات تعیین شده در گذشته نیز با قوت ادامه پیدا کند.