اطلاعیه واحد ممیزی و نوسازی املاک

به استحضار می رساند به منظور تسهیل در امر ممیزی املاک لطفاً مدارک زیر را جهت رویت مامورین ممیزی که دارای کارت شناسایی عکسدار و ممهور به مهر شهرداری و مهندسین مشاور فرا زمین ارائه نمائید.

1. سند مالکیت دفترچه ای یا بنچاق - اسناد عادی (قولنامه ای) اجاره نامه یا هر نوع قرارداد

2. پروانه ساختمان و پایان ساختمان (پایان کار)

3.قبض (فیش) آب ، برق ، گاز و تلفن

4. شناسایی مالک و یا مالکین - کارت ملی

توجه : در صورتیکه محل مورد ممیزی به صورت واحد تجاری اداری یا صنفی باشد رویت مدارک زیر ضروری است.

1. جواز کسب 

2. کارت موقت

3. موافقتنامه اصولی وزارت متبوع برای واحدهای صنعتی ، تولیدی یا هرگونه مجوز فعالیت دیگر.

توضیحات :

1. عملیات ممیزی و اخذ اطلاعات در محل سکونت شما صورت می گیرد و نیاز به مراجعه حضور به شهرداری نمی باشد.

2. تمامی مدارک ارائه شده پس از رویت توسط ممیزان بایستی بلافاصله به مالک بازگردانده شود.

3. با مشاهده هرگونه تخلف سریعاً با شماره تلفن 137 تماس حاصل نموده و مراتب را با ذکر آدرس و مشخصات دقیق اعلام نمائید.

4. در صورت عدم همکاری ، ممیزی ملک شما طبق مقررات قانونی با تشخیص علی الراس انجام خواهد پذیرفت و تبعات ناشی از آن به عهده مالک می باشد.

به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی حتماً کارت شناسایی ممیزان را رویت نمایید.

قابل توجه همشهریان عزیز :

انجام تمام فرآیند ممیزی رایگان بوده لذا از پرداخت هرگونه وجه به ممیزان مهندسین مشاور فرازمین خودداری فرمایید.

01 ارديبهشت 1394 0 comment

به استحضار می رساند به منظور تسهیل در امر ممیزی املاک لطفاً مدارک زیر را جهت رویت مامورین ممیزی که دارای کارت شناسایی عکسدار و ممهور به مهر شهرداری و مهندسین مشاور فرا زمین ارائه نمائید.

1. سند مالکیت دفترچه ای یا بنچاق - اسناد عادی (قولنامه ای) اجاره نامه یا هر نوع قرارداد

2. پروانه ساختمان و پایان ساختمان (پایان کار)

3.قبض (فیش) آب ، برق ، گاز و تلفن

4. شناسایی مالک و یا مالکین - کارت ملی

توجه : در صورتیکه محل مورد ممیزی به صورت واحد تجاری اداری یا صنفی باشد رویت مدارک زیر ضروری است.

1. جواز کسب 

2. کارت موقت

3. موافقتنامه اصولی وزارت متبوع برای واحدهای صنعتی ، تولیدی یا هرگونه مجوز فعالیت دیگر.

توضیحات :

1. عملیات ممیزی و اخذ اطلاعات در محل سکونت شما صورت می گیرد و نیاز به مراجعه حضور به شهرداری نمی باشد.

2. تمامی مدارک ارائه شده پس از رویت توسط ممیزان بایستی بلافاصله به مالک بازگردانده شود.

3. با مشاهده هرگونه تخلف سریعاً با شماره تلفن 137 تماس حاصل نموده و مراتب را با ذکر آدرس و مشخصات دقیق اعلام نمائید.

4. در صورت عدم همکاری ، ممیزی ملک شما طبق مقررات قانونی با تشخیص علی الراس انجام خواهد پذیرفت و تبعات ناشی از آن به عهده مالک می باشد.

به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی حتماً کارت شناسایی ممیزان را رویت نمایید.

قابل توجه همشهریان عزیز :

انجام تمام فرآیند ممیزی رایگان بوده لذا از پرداخت هرگونه وجه به ممیزان مهندسین مشاور فرازمین خودداری فرمایید.