مراسم زمین پاک آسمان آبی در شهرستان ملارد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملاردوصفادشت مراسم هفته زمین پاک در مدرسه کوثر۱مارلیک در حیاط مدرسه و مراسم پاکسازی پارک شیوا مارلیک توسط مدرسه کوثر۲ ،مراسم روز زمین پاک به همراه دانش آموزان مدرسه ام لیلا صفادشت در پارک شقایق حصارطهماسب وهمچنین مراسم دیگری در پارک جنگلی نصیرآباد صفادشت برگزارشد ودر همین راستا پخش بسته های آموزشی و برگزاری کلاسهای آموزشی تبادل نظر شد.

03 ارديبهشت 1394 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملاردوصفادشت مراسم هفته زمین پاک در مدرسه کوثر۱مارلیک در حیاط مدرسه و مراسم پاکسازی پارک شیوا مارلیک توسط مدرسه کوثر۲ ،مراسم روز زمین پاک به همراه دانش آموزان مدرسه ام لیلا صفادشت در پارک شقایق حصارطهماسب وهمچنین مراسم دیگری در پارک جنگلی نصیرآباد صفادشت برگزارشد ودر همین راستا پخش بسته های آموزشی و برگزاری کلاسهای آموزشی تبادل نظر شد.