فراخوان برگزاری مزایده كلیه غرف تحت نظارت سازمان در خرداد ماه 94

سازمان میادین در نظر دارد در راستای خدمات رسانی شایسته به شهروندان گرامی و درجهت استفاده بهینه از متقاضیان غرف در خردادماه 94 نسبت به برگزاری مزایده کلیه غرف اقدام نماید.لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام و اخذ غرفه پس از سیر مراحل قانونی در خرداد ماه 94 به سازمان میادین مراجعه فرمایند.

05 ارديبهشت 1394 0 comment

سازمان میادین در نظر دارد در راستای خدمات رسانی شایسته به شهروندان گرامی و درجهت استفاده بهینه از متقاضیان غرف در خردادماه 94 نسبت به برگزاری مزایده کلیه غرف اقدام نماید.لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام و اخذ غرفه پس از سیر مراحل قانونی در خرداد ماه 94 به سازمان میادین مراجعه فرمایند.