بازدید شهردار ملارد از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در مجتمع های مسکونی

به گزارش ادارھ روابط عمومی شھرداری ملارد روز سه شنبه مورخ 08/02/94 بازدید از پروسه طرح تفکیک زباله از مبداء در مجتمع های مسکونی شهر توسط تیم متشکل از شهردار ملارد – کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری ، روابط عمومی شهرداری و نماینده انجمن طرفداران محیط زیست صورت پذیرفت. در این بازدید طرح تفکیک از زباله در مجتمع مروارید اختصاص بخشی از فضای سبز ساختمان  به باکسهای زباله خشک رویت شد. این باکسها به گفته اهالی به صورت هفتگی از سوی سازمان مدیریت پسماند تخلیه و به ازای وزن زباله جمع اوری شده اقلامی مانند مواد شوینده در اختیار ساکنین قرار می گیرد. ساکنین مجتمع همچنین از آموزشهای ارائه شده در خصوص تفکیک زباله قدردانی نمودند. مکان دوم مجتمع 305 واحد گل نرگس در خیابان مریم مارلیک بود در این مکان که به عنوان پایلوت تفکیک زباله از مبدا مدنظر قرار داده شده است . روزانه 720 کیلوگرم زباله جمع اوری که پس از انجام این طرح میزان زباله به 480 کیلوگرم رسیده که این بدان معناست که قریب به 300 کیلو از زباله تفکیک شده و در باکسهای مربوطه و تعبیه شده جمع اوری می گردد.در این بازدید مهندس خراسانی پای انتقادات و پیشنهادات اهالی مجتمع نشست و در پایان با تشکر از اجرای این طرح گسترش طرح مذکور در مجتمع های بیشتر را متذکر گردید. ساکنین مجتمع یکی از مزایای این طرح را جلوگیری از تجمع دانستند و امیدوار شدند با توجه به نوین بودن طرح در آینده نه چندان دور میزان زباله بیشتری تفکیک خواهد گردید. مهندس خراسانی نیز با تشکر از همکاری شهروندان در اجرای طرحهای آموزش شهروندی عنوان نمود : اساس کار امسال در حوزه پسماندهای شهری آموزش و مشارکت مردم است و نهادینه شدن اصول فرهنگ شهروندی تنها راه رسیدن به اهداف حمایتی از محیط زیست می باشد و تا شهروندان در برنامه های راهبردی مشارکت ننمایند نمی توان به تفکیک زباله در سطح وسیع دست یافت.

 

 

 

10 ارديبهشت 1394 0 comment

به گزارش ادارھ روابط عمومی شھرداری ملارد روز سه شنبه مورخ 08/02/94 بازدید از پروسه طرح تفکیک زباله از مبداء در مجتمع های مسکونی شهر توسط تیم متشکل از شهردار ملارد – کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری ، روابط عمومی شهرداری و نماینده انجمن طرفداران محیط زیست صورت پذیرفت. در این بازدید طرح تفکیک از زباله در مجتمع مروارید اختصاص بخشی از فضای سبز ساختمان  به باکسهای زباله خشک رویت شد. این باکسها به گفته اهالی به صورت هفتگی از سوی سازمان مدیریت پسماند تخلیه و به ازای وزن زباله جمع اوری شده اقلامی مانند مواد شوینده در اختیار ساکنین قرار می گیرد. ساکنین مجتمع همچنین از آموزشهای ارائه شده در خصوص تفکیک زباله قدردانی نمودند. مکان دوم مجتمع 305 واحد گل نرگس در خیابان مریم مارلیک بود در این مکان که به عنوان پایلوت تفکیک زباله از مبدا مدنظر قرار داده شده است . روزانه 720 کیلوگرم زباله جمع اوری که پس از انجام این طرح میزان زباله به 480 کیلوگرم رسیده که این بدان معناست که قریب به 300 کیلو از زباله تفکیک شده و در باکسهای مربوطه و تعبیه شده جمع اوری می گردد.در این بازدید مهندس خراسانی پای انتقادات و پیشنهادات اهالی مجتمع نشست و در پایان با تشکر از اجرای این طرح گسترش طرح مذکور در مجتمع های بیشتر را متذکر گردید. ساکنین مجتمع یکی از مزایای این طرح را جلوگیری از تجمع دانستند و امیدوار شدند با توجه به نوین بودن طرح در آینده نه چندان دور میزان زباله بیشتری تفکیک خواهد گردید. مهندس خراسانی نیز با تشکر از همکاری شهروندان در اجرای طرحهای آموزش شهروندی عنوان نمود : اساس کار امسال در حوزه پسماندهای شهری آموزش و مشارکت مردم است و نهادینه شدن اصول فرهنگ شهروندی تنها راه رسیدن به اهداف حمایتی از محیط زیست می باشد و تا شهروندان در برنامه های راهبردی مشارکت ننمایند نمی توان به تفکیک زباله در سطح وسیع دست یافت.