آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار

سازمان مدیریت پسماند ملارد و صفادشت در نظر دارد احداث کارخانه بازیافت شهری (پردازش زباله وتولید کود کمپوست) را که شامل انجام مطالعات ، طراحی ، خرید ، ساخت ون صب کلیه ماشین آلات و تجهیزات مرتبط و راهبری وخدمات مورد نیاز کارخانه کمپوست و اجرای طرح تفکیک از مبداء را درقالب سرمایه گذاری مشارکتی به شریک واجد الشرایط واگذار نماید. ازاین رو ازسرمایه گذارانی که تمایل به همکاری دراین زمینه را دارند در خواست می شود جهت اخذ اسناد وارائه پیشنهاد مربوطه به فراخوان از تاریخ انتشار آگهی لغایت ۱۰روز (ایام کاری ) به نشانی : شهر ملارد –بلوار حضرت رسول اکرم(ص) – جنب اداره پست – سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملارد و صفادشت مراجعه نموده وجهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره تماس های ۰۲۱۶۵۶۷۲۷۰۸ تماس حاصل نمایند.

31 ارديبهشت 1394 0 comment

سازمان مدیریت پسماند ملارد و صفادشت در نظر دارد احداث کارخانه بازیافت شهری (پردازش زباله وتولید کود کمپوست) را که شامل انجام مطالعات ، طراحی ، خرید ، ساخت ون صب کلیه ماشین آلات و تجهیزات مرتبط و راهبری وخدمات مورد نیاز کارخانه کمپوست و اجرای طرح تفکیک از مبداء را درقالب سرمایه گذاری مشارکتی به شریک واجد الشرایط واگذار نماید. ازاین رو ازسرمایه گذارانی که تمایل به همکاری دراین زمینه را دارند در خواست می شود جهت اخذ اسناد وارائه پیشنهاد مربوطه به فراخوان از تاریخ انتشار آگهی لغایت ۱۰روز (ایام کاری ) به نشانی : شهر ملارد –بلوار حضرت رسول اکرم(ص) – جنب اداره پست – سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملارد و صفادشت مراجعه نموده وجهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره تماس های ۰۲۱۶۵۶۷۲۷۰۸ تماس حاصل نمایند.