آغاز بازپیرایی و مرمت پارك شریفی

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز ملارد ؛ سیامک علیجانی، ،مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ملارد با اشاره به وضعیت نامناسب پارک شریفی اظهار داشت: در اجرای برنامه های سال 1394 عملیات اجرایی احیاء و بازسازی پارک شریفی واقع در شرق سرآسیاب آغاز شد .علیجانی از روند عملیات اجرایی ک خبر داد ایشان عنوان کرد پروژه بازسازی پارک شریفی به متراژ تقریبی 4000 مترمربع شامل نخاله برداری و خاکی ریزی - نیاز به احداث معبر جدید به متراژ 200 مترمربع - نیاز به کاشت 6000 گلدان گل دائمی – زیر سازی و کاشت چمن - نیاز به احداث و تجهیز زمین بازی کودکان به متراژ100 مترمربع - نیاز به مرمت و ایجاد سیستم روشنایی به تعداد 6 پایه بلند 2 شعله و مرمت و بازسازی سرویس بهداشتی در دستورکار قرار گرفته است.در ادامه علیجانی با تاکید بر حفظ و نگهداری از فضاهاي سبز و تفریحی به منظور جلوگیری از فرسوده شدن این اماکن افزود: احداث، بهسازی و بازسازی فضای سبز و پارکهای سطح منطقه با هدف صیانت از ان جز اولویتهای برنامه های سازمان میباشد. وی در پایان عنوان کرد: رضایتمندی شهروندان و تامین نیازهای به حق آنها در زمینه ایجاد فضای سبز، پارکهای محله ای همچنین حفظ و نگهداری از این فضا ها از دیگر اهداف اجرایی این سازمان می باشد.

 

11 خرداد 1394 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز ملارد ؛ سیامک علیجانی، ،مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ملارد با اشاره به وضعیت نامناسب پارک شریفی اظهار داشت: در اجرای برنامه های سال 1394 عملیات اجرایی احیاء و بازسازی پارک شریفی واقع در شرق سرآسیاب آغاز شد .علیجانی از روند عملیات اجرایی ک خبر داد ایشان عنوان کرد پروژه بازسازی پارک شریفی به متراژ تقریبی 4000 مترمربع شامل نخاله برداری و خاکی ریزی - نیاز به احداث معبر جدید به متراژ 200 مترمربع - نیاز به کاشت 6000 گلدان گل دائمی – زیر سازی و کاشت چمن - نیاز به احداث و تجهیز زمین بازی کودکان به متراژ100 مترمربع - نیاز به مرمت و ایجاد سیستم روشنایی به تعداد 6 پایه بلند 2 شعله و مرمت و بازسازی سرویس بهداشتی در دستورکار قرار گرفته است.در ادامه علیجانی با تاکید بر حفظ و نگهداری از فضاهاي سبز و تفریحی به منظور جلوگیری از فرسوده شدن این اماکن افزود: احداث، بهسازی و بازسازی فضای سبز و پارکهای سطح منطقه با هدف صیانت از ان جز اولویتهای برنامه های سازمان میباشد. وی در پایان عنوان کرد: رضایتمندی شهروندان و تامین نیازهای به حق آنها در زمینه ایجاد فضای سبز، پارکهای محله ای همچنین حفظ و نگهداری از این فضا ها از دیگر اهداف اجرایی این سازمان می باشد.