تراش و پخش آسفالت خیابان اطلس غربی به صورت مکانیزه

به گزرش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد معاونت فنی و عمرانی در جهت بهبود خیابان های سطح شهر اقدام به تراش آسفالت و پخش آن به صورت مکانیزه حدفاصل میدان اطلس تا خیابان دکترحسابی نمود این عملیات در مساحت 9.750 مترمربع و تناژ 1300 تن آسفالت و با اعتباری بالغ بر 3.000.000.000 ریال صورت پذیرفت

 

 

 

17 خرداد 1394 0 comment

به گزرش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد معاونت فنی و عمرانی در جهت بهبود خیابان های سطح شهر اقدام به تراش آسفالت و پخش آن به صورت مکانیزه حدفاصل میدان اطلس تا خیابان دکترحسابی نمود این عملیات در مساحت 9.750 مترمربع و تناژ 1300 تن آسفالت و با اعتباری بالغ بر 3.000.000.000 ریال صورت پذیرفت