اجرای طرح تکریم مسافران با نصب کارت شناسایی در داخل تاکسی ها به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در راستای تکریم مسافران طرح نصب کارت های شناسایی رانندگان ناوگان به تعداد بیش از 1200 دستگاه تاکسی به پایان رسیده و هم اکنون داخل کلیه تاکسی های ناوگان نصب گردیده است .در این طرح بزرگ بر روی کارت های شناسایی ، نام و نام خانوادگی رانندگان محترم به همراه کد و ردیف مربوطه و همچنین شماره تلفن تماس واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان درج گردیده است .مراحل اجرا و نصب کارت های شناسایی در تاکسی های ناوگان تاکسیرانی شهرداری ملارد در حالی به پایان رسیده است که بموجب ابلاغیه اخیر وزارت کشور این امر جهت کلیه تاکسیرانی های سراسر کشور الزام آور شده است و خوشبختانه تاکسیرانی شهرداری ملارد به عنوان یکی از اولین شهرها این امر را به سرانجام رسانده است.

 

19 خرداد 1394 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در راستای تکریم مسافران طرح نصب کارت های شناسایی رانندگان ناوگان به تعداد بیش از 1200 دستگاه تاکسی به پایان رسیده و هم اکنون داخل کلیه تاکسی های ناوگان نصب گردیده است .در این طرح بزرگ بر روی کارت های شناسایی ، نام و نام خانوادگی رانندگان محترم به همراه کد و ردیف مربوطه و همچنین شماره تلفن تماس واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان درج گردیده است .مراحل اجرا و نصب کارت های شناسایی در تاکسی های ناوگان تاکسیرانی شهرداری ملارد در حالی به پایان رسیده است که بموجب ابلاغیه اخیر وزارت کشور این امر جهت کلیه تاکسیرانی های سراسر کشور الزام آور شده است و خوشبختانه تاکسیرانی شهرداری ملارد به عنوان یکی از اولین شهرها این امر را به سرانجام رسانده است.